ติดต่อเรา

สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย Thai Automation and Robotics Association
อาคารอภินรเศรษฐ์ เลขที่ 868 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร:    062-1924646
อีเมล:  info@thaitara.org
ศูนย์ประสานงาน รับ-ส่งเอกสาร
73/40 ถนนบางแวก เขตบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Scroll to Top