Views Navigation

Today
All Day
Featured Featured

Fruit Innovation Fair 2024

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี จันทบุรี ฮอลล์, จันทบุรี

โอกาสดีๆ​ ของผู้ประกอบการสินค้าทางการเกษตร​ เทคโนโลยีเกษตร​ และผลไม้แปรรูป​ มาแล้ว !!! เปิดจองบูธในงาน " Fruit Innovation Fair 2024" สวนผลไม้คุณภาพ สู่อนาคตชาติที่ยั่งยืน Better Fruit, Better Farm, Better Future รวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร​ครบวงจร เสวนา​จากกูรู​ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสวน รวม​ถึงกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ 📍 วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จันทบุรี …

Fruit Innovation Fair 2024 Read More »

Scroll to Top