สิทธิประโยชน์

สมาชิกที่ได้รับเลขสมาชิกแล้ว เรียกว่าสมาชิก Insight

รับสิทธิ์ Priority ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอันดับแรก

ประเภทสมาชิก

สมาชิกสามัญ

฿ 10,000
ต่อปี
  • ต้องเป็นนิติบุคคลไทย ที่มีคนไทยเป็นผู้ถือสิทธิ์หลักในการบริหาร และ ดำเนินธุรกิจประเภท System Integrator เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

สมาชิกสมทบ

฿ 10,000
ต่อปี
  • ต้องเป็นนิติบุคคลไทย ที่เป็น Supply Chain ในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

สมาชิกกิตติมศักดิ์

  • โดยการเชิญของกรรมการ

คุณสมบัติสมาชิก

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ System Integrator ขอบเขตธุรกิจต่อไปนี้

สมัครเป็นสมาชิก

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชาว SI

หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล

ขั้นตอนการสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำแนะนำการสมัครได้ที่
Scroll to Top